Glodavci, dvozupci, tvorići svakim su danom sve brojniji u našim domovima. Kao i za svaku drugu životinju, i njima nije dovoljna samo ljubav i pažnja. Ako želimo zdravu i stabilnu životinju, moramo biti upoznati s njihovim potrebama, pružiti im pravilnu prehranu i adekvatno stanište.